Казусът "Мортън"

Nov 11 · 1 мин четене

Nexo, още през октомври 2022 г., потвърди получаването на предявен иск от три лица с фамилия Мортън, намиращи се в роднинска връзка помежду си. Компанията смята иска за несъстоятелен и ще защитава правата си, като го оспорва изцяло, чрез процесуалните си представители от Eversheds Sutherland.

Nexo счита, че искът е предявен опортюнистично две години след настъпване на съответните събития, датиращи от периода 2020 г. – март 2021 г. Считайки казусът за приключен, сме разочаровани от опитите за възобновяването му. 

Ищците са професионални инвеститори с богат опит във финансовата индустрия. Те са използвали платформата Nexo, за да извършат редица трансакции в големи размери, генерирали им значителни печалби. Трансакциите включват споразумения с фиксиран срок и последваща продажба на NEXO токените. Както в традиционните пазари, така и при търговията с криптовалути, е съвсем естествено спот сделки в големи размери и в кратки срокове да се изпълняват при по-големи спредове. Всяка трансакция е извършена по взаимно съгласие, надлежно документирана и приета като окончателна от ищците при изпълнението ѝ. Ищците са изтеглили активите си от платформата, след реализирането на значителни печалби от сделките със своите NEXO токени и не оспорват този факт, както е и видимо от направените трансакции:

Срещу успешни компании винаги ще се водят съдебни дела. Въпреки това вярваме, че нашият опит и безупречна репутация, оценени от 5+ милиона доволни потребители, са най-сериозният атестат за бизнес практиките на Nexo и прилагането на най-високите глобални стандарти.


Sep 20

Nexo подкрепя българския учител с национална образователна кампания за дигитални умения

Прессъобщения
Прочети повече
Sep 8

Nexo прави революция с нова глобална трейдинг платформа

Прессъобщения
Прочети повече
Jul 5

Nexo подписва план за придобиване на Vauld

Прессъобщения
Прочети повече